A rare Collection
2014, fotografi

A rare Collection är en serie fotografiska porträtt av en samling med figuriner, ursprungligen tillverkade runt 1830 av skulptören William Bally. Figurinerna är ca 8 cm höga och gjutna i solitt gips. Bally framställde samlingen i dialog med sin arbetsgivare, frenologen Johann Gaspar Spurzheim, som skrev en kort text om varje figurin. Syftet var att beskriva sambandet mellan kraniets form och anlag och egenskaper som de hävdade var lokaliserade till olika delar av hjärnan. Det är alltså frenologiska arketyper där kraniets form är det viktiga. Ansiktsdrag och miner var egentligen oväsentliga men trots det gjorde Bally avgjutningar av individer som han sedan skalade ned vartefter han skulpterade fram deras personliga drag.

Läs mer