Räkmacka

2013, Installation

Verket gjordes i samband med projektet Berättelsearkivet, en konstnärlig intervention där konstnärer delar med sig av erfarenheter av hur deras könstillhörighet påverkat deras yrkesutövning. I mars 2013 presenterades Berättelsearkivet i utställningsform i Stora Galleriet på Konstnärshuset. Projektet drivs av Lotta Enocsson, Filippa von Krusenstjerna, Lina El Yafi, Åsa Elieson och Annika Heed.

Berättelsearkivet är ett projekt initierat av Sektionen, en avdelning inom Svenska Konstnärernas Förening (SKF) som verkar för en jämställd och heterogen konstscen. Om du vill bidra till berättelsearkivet, gå in på Konstnärshusets hemsida och klicka dig vidare till Sektionen.

Installationsvy Installationsvy Installationsvy Intervjurum Installationsvy