Troférummet

2014, Installation

Verket visades i Galleri ID:I:s monter på konstmässan Supermarket på Kulturhuset. Övriga utställare på Galleri ID:I: Annelie Wallin, Beatrice Hansson, Cecilia Darle, Christian Sandell, Karin Lundgren-Tallinger, Tobias Sjödin och Örjan Wallert. Utställningen curerades av Karin Lundgren-Tallinger, på översta bilden syns verk av Annelie Wallin och Beatrice Hansson.